English תנאי שימוש הודעות מפת האתר פורום צור קשר דף הבית  
דף הבית כתבו עלינו עיתונות ואינטרנט

פורסם בדף הירוק של אתר הקיבוצים

http://www.kibbutz.org.il/welcome.htm?page=http://www.kibbutz.org.il/itonut/kibbutzim/061116_ardag1.htm

16.11.2006
hadaf_hayarok@maariv.co.il    מדור עיתונות  

חשש לסגירת המרכז לחקלאות ימית באילת

נחמן גלבוע

 

ההצעה להוציא את המרכז מתחום משרד התשתיות יוצרת ערפל ואיום על המשך קיומו

 

החלטה ממשלתית להפריט את המרכז לחקר חקלאות ימית באילת, שהביאה לכך שלא יועבר למרכז תקציב ממשרד התשתיות הלאומיות שאליו השתייך עד כה, מעוררת חשש לסגירת המרכז והפסקת פעילותו. המרכז לחקר חקלאות ימית באילת הוא הגוף המחקרי היחיד בארץ העוסק בטכנולוגיות לגידול דגים במי ים, וסגירתו עלולה לסכן את כל הענף שעליו מתבססים קיבוצי חבל אילות. בימים אלו שוקדים במרכז על פיתוח טכנולוגיות לגידול דגי ים במתקנים על היבשה, כהתארגנות לקראת הוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת. לדברי דובר המרכז רן אהרון, מתקבל המימון להפעלתו ממשרד התשתיות שבראשו עומד בנימין (פואד) בן אליעזר וממשרד האוצר, והוועדה שבחנה את הנושא לא קיבלה המלצות ברורות לגביו, אך בינתיים מישהו במשרד התשתיות החליט לא להעביר אליו תקציבים.

 

כדי להעלות את המודעות לנושא, פתחו אנשי המרכז במסע תקשורתי המסתמך על עצומה של מומחים בנושא, ובמקביל מנסים ליצור לובי בכנסת למניעת סגירת המרכז. "מה שמוזר", אומר אהרון, "זה שפואד הוא בעד המשך פעילות המרכז, אבל הפקידות לא מעבירה את המימון הנדרש. מדובר בסך הכול בתקציב של תשעה מיליון שקל ממשרד האוצר והתשתיות ועוד ארבעה מיליון שקל ממלגות וקרנות מחקר".

 

ראש המועצה האזורית חבל אילות אודי גת אכן מאשר את העובדה שהמרכז לחקר חקלאות ימית הוא נדבך חשוב בפרנסת תושבי האזור, והמאבק להמשך קיומו משותף לחבל אילות ולעיריית אילת.

 

גת אינו רואה במשרד התשתיות אחראי לנושא. הוא אומר כי הוחלט להפריד את המרכז מהמכון לחקר ימים ואגמים הכפוף למשרד התשתיות, אבל לא ברור לאן יעבירו אותו. גת אמר שידבר עם שר התשתיות כאשר יגיע לאזור בעניין. "אנחנו כל הזמן נלחמים לא לפגוע במרכז, הפתרון הרצוי הוא שהגוף הזה יישאר במשרד התשתיות. אני מקווה שבמאמץ משולב שלנו ושלו, יבוא פתרון לעניין הזה עוד השבוע".

 

עוזר דובר משרד התשתיות הלאומיות אלעד סאסי אומר בתגובה: "כידוע, תחת משרד התשתיות הלאומיות עבדו שלושה מכונים. המכון הגיאולוגי, המכון הגיאופיזי והמכון לחקר ימים ואגמים (שבמסגרתו פעילות החקלאות הימית). עפ"י מדיניות הממשלה ובהובלת משרד האוצר, הוחלט כי כל פעילות לא שלטונית - תופרט.

 

במסגרת איחוד המכונים יאוחדו שלושת המכונים לגוף אחד (במסגרת החלטת ממשלה) ויעבדו תחת משרד התשתיות הלאומיות. כל נושא החקלאות הימית היה אמור להיות מופרט. בעקבות לחץ של משרד התשתיות הלאומיות ושר התשתיות (אשר התנגד להפרטה מלאה) פעילות החקלאות הימית לא תופרט, אלא פעילותה תופרד מפעילות משרד התשתיות הלאומיות, ועפ"י המלצת המשרד תועבר לעבוד תחת משרד החקלאות. משרד התשתיות הלאומיות אף העביר את בסיס התקציב (סכום המהווה כ-50 אחוז מפעילות כיא"ל) להמשך פעילות תחת משרד החקלאות. שר התשתיות הלאומיות מיועד לבקר ביום חמישי במכון לחקר הימים והאגמים ובמסגרת הביקור יתייחס השר בן אליעזר להמשך הפעילות של המכון לחקלאות ימית".

תודות וקרדיטים יצירת קשר פניה למנהל האתר פרסום באתר

האתר ניבנה ע"י אלי וישניצר- ועד עובדי חקר ימים ואגמים לישראל