English תנאי שימוש הודעות מפת האתר פורום צור קשר דף הבית  
דף הבית עובדים וחוקרים  דיווחים וחדשות  תביעה: דמי ארגון הכרה במס

בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשות המיסים וביטוח לאומי: יש לנכות מהשכר החייב במס דמי ארגון לארגון עובדים. פורסם בגלובס 31.12.2006

http://www.globes.co.il/serve/globes/DocView.asp?did=1000167869&fid=2

     

בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשות המיסים וביטוח לאומי: יש לנכות מהשכר החייב במס דמי ארגון לארגון עובדים
לדברי ההסתדרות, דמי הארגון הם הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה, ולכן מדובר בהוצאה מוכרת לצורכי מס; התביעה מתייחסת למיסים שנגבו ב-2004-2006
יצחק דנון‏ 31/12/2006
ההסתדרות הגישה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לאישור תביעה יצוגית נגד רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, בטענה לתביעה שלא כדין של מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי מכל עובד שכיר הנושא בתשלום דמי ארגון לטובת ארגון עובדים.

לדברי ההסתדרות, דמי הארגון הם הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה, ועל כן מדובר בהוצאה מוכרת לצורכי מס. ההסתדרות טוענת כי למרות שדמי הארגון הם הוצאה בייצור הכנסה, המיסים נגבים משכר העבודה, לפני שנוכו דמי הארגון. לדבריה, יש לגבות מתוך שכר העבודה נטו לאחר ניכוי דמי הארגון.

ההסתדרות מציינת, כי התביעה מתייחסת למיסים שנגבו בשנות המס 2004-2006 ולכל המיסים שייגבו מכאן ולהבא.

ההסתדרות, באמצעות משרד עוה"ד עמית-פולק-מטלון ושות', מבקשת מבית המשפט להשיב לעובדים את סכומי הכסף שניגבו מהם שלא כדין בשנתיים האחרונות, וכן להצהיר כי תשלום דמי הארגון הם הוצאה מותרת בניכוי וגביית המיסים מסכומים אלה נעשתה שלא כדין.

עוד מתבקש בית המשפט להוציא צו האוסר להוסיף ולגבות את המיסים מכספי דמי הארגון. (תמ"מ 142/06).

תודות וקרדיטים יצירת קשר פניה למנהל האתר פרסום באתר

האתר ניבנה ע"י אלי וישניצר- ועד עובדי חקר ימים ואגמים לישראל